بیشتر
آموزش 3DMax و V-Ray
آموزش 3DMax و V-Ray
130 ساعت شروع از 1397/08/25 پنجشنبه ۱۴:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
دوره اتوکد دوبعدی
دوره اتوکد دوبعدی
60 ساعت شروع از 1397/08/20 یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۸۵,۰۰۰ تومان
دوره اتوکد دوبعدی
دوره اتوکد دوبعدی
60 ساعت شروع از 1397/07/12 پنجشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۴:٫۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۸۵,۰۰۰ تومان
دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی
دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی
60 ساعت شروع از 1397/06/22 پنجشنبه ۱۴:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۷۱۱,۰۰۰ تومان
دوره مدیریت پروژه (‌پکیج)
دوره مدیریت پروژه (‌پکیج)
106 ساعت شروع از 1397/07/05 پنجشنبه جمعه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱,۶۰۲,۰۰۰ تومان
دوره matlab (متلب) پیشرفته
دوره matlab (متلب) پیشرفته
25 ساعت شروع از 1397/07/27 جمعه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۵۶۲,۵۰۰ تومان
آموزش ABAQUS I (آباکوس)
آموزش ABAQUS I (آباکوس)
60 ساعت شروع از 1397/06/25 یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۴۸,۰۰۰ تومان
آموزش SolidWorks I
آموزش SolidWorks I
60 ساعت شروع از 1397/06/24 پنجشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۵۸۰,۵۰۰ تومان
آموزش کتیا CATIA II
آموزش کتیا CATIA II
0 ساعت شروع از 1397/06/30 جمعه ۱۴:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۱۲,۰۰۰ تومان
برای استفاده از تمامی امکانات کرسی وارد شوید