بیشتر
دوره برنامه نویسی python پایتون
دوره برنامه نویسی python پایتون
60 ساعت شروع از 1397/08/11 جمعه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۸۲۲,۰۰۰ تومان
دوره CEH
دوره CEH
36 ساعت شروع از 1397/08/04 جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی الگوریتم با FMSLOGO
طراحی الگوریتم با FMSLOGO
40 ساعت شروع از 1397/07/25 چهارشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۴۷۵,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
70 ساعت شروع از 1397/07/20 جمعه ۱۹ - ۱۵ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی Java SE
دوره برنامه نویسی Java SE
50 ساعت شروع از 1397/07/20 جمعه ۱۴ - ۹ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دوره MCSA 2016
دوره MCSA 2016
230 ساعت شروع از 1397/07/19 پنجشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی python پایتون
دوره برنامه نویسی python پایتون
60 ساعت شروع از 1397/07/11 شنبه چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۸۲۲,۰۰۰ تومان
دوره هک رشد در سئو
دوره هک رشد در سئو
56 ساعت شروع از 1397/07/12 پنجشنبه ۱۸ - ۱۴ آکادمی دوسنت
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی python پایتون
دوره برنامه نویسی python پایتون
60 ساعت شروع از 1397/07/11 شنبه چهارشنبه ۲۱ - ۱۷ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۸۲۲,۰۰۰ تومان
دوره +Network
دوره +Network
30 ساعت شروع از 1397/07/19 پنجشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۳۲۵,۰۰۰ تومان
دوره MCSA 2016
دوره MCSA 2016
230 ساعت شروع از 1397/07/12 پنجشنبه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی Java SE
دوره برنامه نویسی Java SE
50 ساعت شروع از 1397/07/08 یکشنبه سه شنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دوره CCNA R&S
دوره CCNA R&S
66 ساعت شروع از 1397/07/20 جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
دوره برنامه نویسی اندروید (پکیج)
70 ساعت شروع از 1397/07/13 جمعه ۱۹ - ۱۵ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
طراحی الگوریتم با FMSLOGO
طراحی الگوریتم با FMSLOGO
40 ساعت شروع از 1397/06/24 چهارشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۴۷۵,۰۰۰ تومان
دوره برنامه نویسی ++C
دوره برنامه نویسی ++C
60 ساعت شروع از 1397/06/30 جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۶۷۵,۰۰۰ تومان
دوره CEH
دوره CEH
36 ساعت شروع از 1397/06/23 جمعه ۱۹:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوره اکسل پیشرفته
دوره اکسل پیشرفته
24 ساعت شروع از 1397/07/19 پنجشنبه 14:30 - 8:30 مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱۸۴,۵۰۰ تومان
دوره ICDL
دوره ICDL
131 ساعت شروع از 1397/06/17 زوج 20:30 - 17:30 مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۶۱,۵۰۰ تومان
دوره ICDL
دوره ICDL
131 ساعت شروع از 1397/06/30 جمعه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۲۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۶۱,۵۰۰ تومان
برای استفاده از تمامی امکانات کرسی وارد شوید