بیشتر
آموزش 3DMax و V-Ray
آموزش 3DMax و V-Ray
130 ساعت شروع از 1397/08/25 پنجشنبه ۱۴:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
60 ساعت شروع از 1397/07/23 زوج ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۷۰,۵۰۰ تومان
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
60 ساعت شروع از 1397/06/18 یکشنبه سه شنبه ۱۳:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۵۹۶,۰۰۰ تومان
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
آموزش فتوشاپ ۲۰۱۷ مقدماتی تا پیشرفته
60 ساعت شروع از 1397/07/04 زوج ۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۷۰,۵۰۰ تومان
برای استفاده از تمامی امکانات کرسی وارد شوید