بیشتر
آموزش 3DMax و V-Ray
آموزش 3DMax و V-Ray
130 ساعت شروع از 1397/08/25 پنجشنبه ۱۴:۳۰ - ۸:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
دوره اتوکد دوبعدی
دوره اتوکد دوبعدی
60 ساعت شروع از 1397/08/20 یکشنبه سه شنبه ۱۷:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۸۵,۰۰۰ تومان
دوره اتوکد دوبعدی
دوره اتوکد دوبعدی
60 ساعت شروع از 1397/07/12 پنجشنبه ۲۰:۳۰ - ۱۴:٫۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۶۸۵,۰۰۰ تومان
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی
138 ساعت شروع از 1397/07/05 پنجشنه جمعه ۲۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
برای استفاده از تمامی امکانات کرسی وارد شوید